1. Winacties worden uitgeschreven door Jarko van der Stelt onder de handelsnaam Total Fitness Care gevestigd te Aalst. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je aan de voorwaarden hebt voldaan.

 

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

 

5. De actie is bedoeld ter promotie van Total Fitness Care. Als deelnemer/winnaar van de actie ga je ermee akkoord dat er foto’s worden gemaakt en geef je Jarko van der Stelt/Total Fitness Care toestemming deze foto’s te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien geweigerd wordt voorgenoemde medewerking te verlenen.

 

6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

 

7. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

 

8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 

9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 

10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via een persoonlijk bericht

 

11. Jarko van der Stelt/Total Fitness Care kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Jarko van der Stelt/Total Fitness Care.

 

15. Jarko van der Stelt/Total Fitness Care handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

17. Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Jarko van der stelt/Total Fitness Care

 

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Jarko van der Stelt/Total Fitness Care, Zaaiwaard 5, 5308JK Aalst e-mail: totalfitnesscare@gmail.com. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

 

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

20. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.